24C512 SOIC-8 SMD (OB. SZEROKA) UKŁAD SCALONY

24C512 SOIC-8 SMD (OB. SZEROKA) UKŁAD SCALONY

...
Cena brutto:
4.00 zł